دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
عنوان انگلیسی مقاله:

A New Structure and Control System for Boost
Converter Based on State Space Modeling for
Power Factor Correction

عنوان فارسی مقاله:

یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب توان

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:7

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:25

Abstract

In this paper a new topology for boost converter as
well as an efficient control system based on state space modeling
is presented in order to improve the power factor of the network.
The main objective of this study is to adjust the real power of DG
resources connected to network. The proposed power factor
correction (PFC) boost converter includes two loops for current
and voltage control and on this basis proportional-integral (PI)
controllers are considered for both voltage and current.
Controller parameters are determined to optimize the power
factor correction and improve the current quality for load
variations in both dynamic and steady states. Performance of the
proposed converter and modeling procedure for control system is
explained in this paper. Theoretical analysis are verified in PSIM
which shows the control scheme of the proposed converter
exhibits fast and very desirable dynamics for load variations.

چکیده

در این مقاله یک توپولوژی جدید برای مبدل بوست و همچنین یک سیستم کنترل موثر بر اساس مدل‌سازی فضای حالت،بمنظور بهبود ضریب توان شبکه ارائه می‌شود.مهمترین هدف این مطالعه تنظیم توان حقیقی منابع DG متصل شده به شبکه است.مبدل بوست تصحیح ضریب توان(PFC) داده شده دارای دو حلقه برای کنترل ولتاژ و جریان است و بر این اساس کنترل‌کننده انتگرالی-تناسبی(PI) برای ولتاژ و جریان در نظر گرفته می‌شود.پارامترهای کنترل‌کننده برای بهینه کردن تصحیح ضریب توان و بهبود کیفیت جریان برای تغییرات بار در دوحالت پایدار و دینامیکی،تعیین می‌شوند.عملکرد مبدل ارائه شده و روند مدلسازی برای سیستم کنترل در این مقاله توضیح داده می‌شود.تحلیل تئوری در PSIM تایید می‌شود که نشان می‌دهد الگوی کنترل مبدل ارائه شده ،دینامیک بسیار مطلوب و سریعی برای تعییرات بار از خود به نمایش می‌گذارد.
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

تعداد مشاهده: 644 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: dox

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:2,075 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    تعداد صفحات انگلیسی:7

    تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:25