لیست فایل ها - صفحه 2

دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب

دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب توان

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند

دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدل پیشگویانه کنترل گشتاور درایوهای موتور القایی با کاهش ریپل گشتاور

دانلود مقاله مدل پیشگویانه کنترل گشتاور درایوهای موتور القایی با کاهش ریپل گشتاور

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رؤیتگر مرتبه کامل لیونبرگر بر اساس کنترل منطق فازی برای کنترل میدان گرا بدون سنسور موتور القایی خطی

رؤیتگر مرتبه کامل لیونبرگر بر اساس کنترل منطق فازی برای کنترل میدان گرا بدون سنسور موتور القایی خطی یکطرفه

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پایداری ولتاژ سیستم توزیع

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله استفاده از یک WECS مبتنی بر DFIG برای تنظیم ولتاژ در PCC

دانلود مقاله استفاده از یک WECS مبتنی بر DFIG برای تنظیم ولتاژ در PCC

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله راه‌حلی برای مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دانلود مقاله راه‌حلی برای مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملکرد جزیره‌ای شبکه هوشمند DC تحت خطاهای خط توزیع DC

عملکرد جزیره‌ای شبکه هوشمند DC تحت خطاهای خط توزیع DC

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مروری بر شبکه توزیع هوشمند

دانلود مقاله مروری بر شبکه توزیع هوشمند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی